Contact Us

Những thông tin mà chúng tôi chia sẻ có đôi khi chưa làm bạn thỏa mãn. Vì mỗi người lại có những mối quan tâm khác nhau. Chính vì vậy mà hãy cho chúng tôi biết nhiều hơn những mong muốn của bạn để có thể chia sẻ nhiều hơn. Hoặc đơn giản là cho chúng tôi biết bạn đã thực hiện và hài lòng như thế nào với những thứ mà chúng tôi chia sẻ. Hãy gửi câu hỏi về cho chúng tôi theo địa chỉ Contact@kesscreativestudios.com